جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980318189989 طراحی رؤیتگر غیر متمرکز برای اندازه‌گیری جریان سیال چندفازی بر اساس تئوری مقدار میانگین دیفرانسیل (DMVT)
محسن منتظری
ابوالفضل وروانی فراهانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)