جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971227178302 بازشناسی فعالیت انسان با استفاده از مدل تعویضی ساختاری
محمدمهدی ارزانی
احمد اکبری ازیرانی
محمود فتحی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)