جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394090814431648 یک الگوریتم هیبرید برای ساده‌سازی سرزمین
محمد قدسی
فهیمه دباغی زرندی
2 13980627192255 رویکردی جدید برای شمارش یا بهینه سازی مثلث بندی مجموعه نقاط در صفحه مبتنی بر MIS
زهرا رضایت
علی نوراله
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)