جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981219235907 کاهش احتمال خطای نوشتن در حافظه‌های STT-RAM مبتنی بر اثر دمایی و با بهره‌گیری از روش دوگان‌سازی منابع ولتاژ
شاهرخ جلیلیان
حمیدرضا زرندی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)