جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980131178801 بهبود سرعت، مساحت و توان مصرفی جمع‌کننده‌های مبتنی بر انتخاب رقم نقلی با استفاده از گروه‌بندی جدید
عباس محمدنژاد
مجتبی ولی‌نتاج
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)