اصول اخلاقی


اصول اخلاقی انتشار مقاله: 

وظایف سردبیر:

اصول اخلاقی نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران در خصوص وظایف سردبیر مبتنی بر توصیه‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) است.

سردبیر نشريه در جهت بهبود مستمر کیفیت نشريه فعالانه تلاش می‌کند.

سردبیر مسئول تصمیم‌گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به نشريه می‌باشد.

بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست‌های هیأت تحریریه نشريه و مقید بودن به قوانین مصوب از دیگر وظایف سردبیر محسوب می شود.

سردبیر باید مقاله را صرفاً از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت‌گیری سیاسی مؤلفان  بررسی کند.

سردبیر و هر یک از اعضای هیأت تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش کند.

فرایند داوری در این نشريه از نوع داوری یک طرفه خواهد بود بطوریکه داور برای نویسنده نامشخص است اما داور نام نویسنده را می بیند.

 سردبیر مجاز به استفاده از مطالب منتشر نشده در مقاله‌های ارسالی بدون اجازه کتبی از نویسنده آن، استفاده کند.

 وظایف داوران:

داوران سردبیر نشریه را در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به در جهت انتشار مقاله یاری می‌رسانند. داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می‌کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.

تمامی اطلاعات موجود در مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.

داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای و شخصی در امر داوری مقالات خودداری شود.

داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقالات در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.

اطلاعات ویژه و یا ایده‌های به‌دست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه‌داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود‌.

هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه‌کاری و یا طولانی‌شدن فرايند داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد‌

توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد‌

داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل می‌شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را نمی‌بایست برای داوری قبول کنند.

وظایف مؤلفان :

مؤلفان مقالات پژوهشی باید علاوه بر عرضه یک گزارش دقیق از کار انجام شده یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.

مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول هستند.

ارائه همزمان یک مقاله به دو يا چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرفته شده براي انتشار در سایر نشریات خلاف مقررات و اخلاق پژوهشي است.

مقالات ارائه شده توسط مؤلفان  می‌بایست کار خود نویسنده ارائه‌کننده مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد بايد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

از تمام افرادي که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان مؤلفان  مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.

نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام مؤلفان  مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام مؤلفان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تأیید آنها رسیده است و برای ارائه آن به نشريه برای انتشار موافقت دارند.

نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی و در مقاله خود شود، سردبیر نشريه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام مي‌نمايد یا مقاله را بازپس مي‌گیرد.