جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981029214837 الگوریتم نیمه نظارتی جمعی با استفاده از معیار انتخاب مبتنی بر آستانه امتیاز اطمینان در جریان-داده های غیر ایستا
شیرین خضری
علی احمدی
آرش شريفي
جعفر تنها
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)