آخرین شماره


شماره 1-الف سال 18
بهار 1399
دانلود فایل

1 - کنترل مد لغزشی سیستم ربات دوچرخ تعادلی در حضور عدم قطعیت‌های ساختاری و غیر ساختاری موجود در معادلات دینامیکی و بدون نیاز به معادلات سینماتیکی ( DOI : 0)
( محمدرضا سلطانپور - رضا غلامي )
2 - یک روش هوشمند برای تخمین کانال OFDM با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی ( DOI : 0)
( فاطمه صالحی - محمد حسن مجیدی - ناصر ندا )
3 - روش ترکیبی تخصیص هزینه خدمات انتقال بر اساس تأثیر تجهیزات انتقال در پایایی سیستم و ارزش تجاری ( DOI : 0)
( حسن اسماعیلی - علی کریمی )
4 - یک ساختار جدید دوورودی- دوخروجی مبتنی بر مبدل T-Source اصلاح‌شده با سه سیم‌پیچ کوپل‌شده در کاربرد انرژی خورشیدی- باتری ( DOI : 0)
( صابر زارع - امیر‌حسین رجائی - محمدرضا خیراتی - محمد مردانه )
5 - ارائه یک روش جدید به منظور تخمین برخط تأخیر زمانی در سیستم‌های SISO-LTI با تأخیر زمانی متغیر با زمان و نامعلوم در ورودی کنترلی ( DOI : 0)
( هادی چهکندی نژاد - محسن فرشاد - رمضان هاونگی )
6 - برنامه‌ریزی مقاوم ریزشبکه هوشمند متصل به شبکه با در نظر گرفتن انتشار کربن در حضور بارهای قابل کنترل ( DOI : 0)
( امین نامور - نوید تقی زادگان کلانتری )
7 - طراحی و ساخت تقسیم‌کننده توان جیسل کوچک‌شده با قابلیت حذف هارمونیک بالا با استفاده از فیلتر پایین‌گذر ( DOI : 0)
( سید وهاب الدین مکی - سیده میترا رحمتی نژاد )
8 - استفاده از گیت کمکی برای بهبود مشخصات الکتریکی ترانزیستور اثر میدان بدون پیوند سیلیکون بر روی عایق ( DOI : 0)
( مهدی وادی‌زاده )