آخرین شماره


شماره 2-ب سال 17
تابستان 1398
دانلود فایل

1 - مروری بر عملیات معکوس در میدان‌های متناهی دودویی و اول ( DOI : 0)
( رضا روح قلندری - حاتمه مثنایی بورانی - سیاوش بیات سرمدی )
2 - بهبود تجربه کاربری در نرم‎افزار تلفن همراه با استفاده از معماری اطلاعات ( DOI : 0)
( فاطمه زهرا قاضی زاده - شیوا وفادار )
3 - تشخیص ابعاد و سرعت خودرو از ویدئوی دریافتی از دوربین کالیبره‌نشده ( DOI : 0)
( رسول عسگریان دهکردی - حسین خسروی )
4 - طراحی مدار XOR کارامد مبتنی بر منطق نانومغناطیس ( DOI : 0)
( سمیرا سیدصالحی - زینب آزادی مطلق )
5 - طراحی سلول روبشی سریع با توان استاتیکی کاهش‌یافته در تکنولوژی nm 22 CMOS ( DOI : 0)
( پگاه زکیان - راهبه نیارکی اصلی )
6 - تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای طراحی فلیپ‌فلاپ استاتیک بر مشخصه‌های زمانی و توان مصرفی آن در تکنولوژی 16 نانومتر ( DOI : 0)
( احسان محمودی - مرتضی قلی پور )
7 - استفاده از خوشه‌بندی BIRCH و الگوریتم بهینه‌سازی واکنش شیمیایی جهت کشف تقلب در حوزه سلامت ( DOI : 0)
( مجید عبدالرزاق نژاد - مهدی خرد )
8 - استفاده از دسته‌بندی ترکیبی مبتنی بر جداسازی نمونه‌های متعارف و نامتعارف برای تشخیص سرطان پستان ( DOI : 0)
( امین رضایی‌پناه - حسام واقع بین )