آخرین شماره


شماره 4-ب سال 16
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - ارائه روشی برای دریافت داده‌ی حسگر بی‌سیم توسط مشتری وب از طریق دروازه اینترنت اشیاء مبتنی بر پروتکل CoAP ( DOI : 0)
( محمدرضا نیک‌سرشت - حميد حاج سيدجوادي - مهدی ملامطلبی )
2 - زمان‌بندی پاینده مبتنی بر درخت در شبکه‌های مش بی‌سیم خورشیدی ( DOI : 0)
( هادی برقی - سیدوحید ازهری )
3 - روشی مبتنی بر تطبیق الگو برای تخمین بیشترین زمان اجرای حلقه‌های یکنواخت چندمسیری ( DOI : 0)
( مهدی سخائی ینا - سعید پارسا )
4 - نظرکاوی افزايشی با استفاده از یادگيری فعال بر روی جريان متون ( DOI : 0)
( سیدفخرالدین نوربهبهانی )
5 - کاهش ابعاد روش پنهان‌شکنی CDF با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر تئوری گراف ( DOI : 0)
( سعید آزادی‌فر - سیدحسین خواسته - محمدهادی ادریسی )
6 - بهبود سرعت، مساحت و توان مصرفی جمع‌کننده‌های مبتنی بر انتخاب رقم نقلی با استفاده از گروه‌بندی جدید ( DOI : 0)
( عباس محمدنژاد - مجتبی ولی‌نتاج )
7 - پیشنهاد هشتگ در سیستم‌های میکروبلاگ توسط بردار موضوعی: مورد کاربرد توئیتر ( DOI : 0)
( میر سامان تاجبخش - جمشید باقرزاده )
8 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی- مختلط ( DOI : 0)
( سیدحسن صادق‌زاده - یاسر صداقت )