آخرین شماره


شماره 2-الف سال 18
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - برنامه‏ ریزی یکپارچه شبکه‏ های برق وگاز با در نظر گرفتن تاثیر واحد‏های ptg در پوشش عدم قطعیت خودروهای برقی ( DOI : 0)
( ایمان گروهی ساردو - علی مبصری )
2 - طراحی، توسعه و ساخت مدار اتصال کوتاه سینتتیک دوپارامتره‌ کلید‌های فشارمتوسط خلاء با مدار جریان متصل به شبکه ( DOI : 0)
( علیرضا امیدخدا - جعفر جعفری بهنام - عبدالله گرائیلی - سیدمحمدصادق میرغفوریان - حسین کاظمی کارگر - حمیدرضا صادق محمدی )
3 - ‏ ارزیابی اقتصادی بهره‌برداری هماهنگ شبکه‌های برق و گاز در استان خراسان ( DOI : 0)
( وحید خلیق - اعظم قزلباش - حسن آبنیکی )
4 - بهبود عملکرد موتور سوئيچ رلوکتانسي با تغيير ساختار رتور قطعه اي ( DOI : 0)
( بابک الهوردي نژاد - حسین ترکمن - آرش اللهیاری )
5 - جمع‌کننده نافرار و توان پایین مبتنی بر فناوری اسپینترونیک برای پیاده‌سازی محاسبات در حافظه ( DOI : 0)
( عبداله امیرانی - کیان جعفری - رامین رجایی )
6 - روشی نوین جهت تشخیص خطای خط به زمین در ریزشبکه های جریان مستقیم با استفاده از تغییرات توان لحظه ای ( DOI : 0)
( سعید عباسی - نوید غفارزاده )
7 - طراحی و شبیه‌سازی حسگر میکرو- جابه‌جایی نوین مبتنی بر بلور فوتونی با ضریب شکست منفی ( DOI : 0)
( کیازند فصیحی )
8 - طراحی و شبیه‌سازی یک حسگر زیستی مبتنی بر نانو حلقه تشدیدگر دایره ای با استفاده از بلور‌های فوتونی دوبعدی ( DOI : 0)
( فریبرز پرندین - فرصاد حیدری )