آخرین شماره


شماره 2-ب سال 18
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی ( DOI : 0)
( طاهره بحرینی - مرتضی خادمی - عباس ابراهیمی مقدم - هادی صدوقی یزدی )
2 - طراحی و تحلیل یک الگوریتم وفقی LMS/Newton بهبودیافته در کاربرد حذف پژواک آکوستیکی ( DOI : 0)
( مهدی بکرانی )
3 - تولید متن با رویکرد جمعی مبتنی بر شبکه‌های مولد مقابله‌ای ( DOI : 0)
( احسان منتهایی - مهدیه سلیمانی باغشاه )
4 - زمان‌بندی وظایف برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا در محیط رایانش مه با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق ( DOI : 0)
( پگاه گازری - دادمهر رهبری - محسن نیک رای )
5 - رایانش سریع از طریق ارتقای جنگل تصادفی با استفاده از دو تکنیک فشرده‌سازی و موازی‌سازی ( DOI : 0)
( نعیمه محمدکریمی - محمد قاسم زاده - مهدی یزدیان دهکردی - امین نظارات )
6 - ارزیابی مشخصه فلیپ‌فلاپ استاتیک مبتنی بر ترانزیستور نانو- نوار گرافنی سد شاتکی تحت تغییرات فرایند ساخت ( DOI : 0)
( عرفان عباسیان - مرتضی قلی پور )
7 - بهبود کیفیت تجربه کاربر برای محتوای ویدئوی جویبارسازی‌شده در ساختار ابری ( DOI : 0)
( سید حسن نبوی - محمد بهدادفر - محمدرضا نوری‌فرد )
8 - شناسایی پایدار فعالیت فیزیکی انسان بر اساس سنسورهای گوشی هوشمند‌ ( DOI : 0)
( مهدی یزدیان دهکردی - زهرا عابدی - نسیم خانی )