آخرین شماره


شماره 3-الف سال 17
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - ارائه ساختار جدید گرمایش القایی با کلیدزنی نرم با بازدهی بالا ( DOI : 0)
( محمدرضا بنائي - سجاد قابلی ثانی - خلیل منفردی )
2 - مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی مبتنی بر روش زنجیره مارکوف ( DOI : 0)
( مرتضی حق‌شناس - رحمت‌الله هوشمند )
3 - تحلیل پایداری ژنراتور القایی دوسو تغذیه با استفاده از تحلیل مدال ( DOI : 0)
( احمد جعفری - غضنفر شاهقلیان - مهران زمانی‌فر )
4 - برنامه‌ریزی توسعه هماهنگ شبکه‌های برق و گاز ( DOI : 0)
( وحید خلیق - مجید علومی بایگی )
5 - استفاده از روش‌های پردازش سیگنال برای تخمین امپدانس شبکه‎های قدرت ولتاژ پایین در محدوده فرکانسی kHz 2 تا kHz 150 ( DOI : 0)
( محمدمهدی علیان‌نژادی - حمید حسن‌پور - فیروز زارع )
6 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل برای بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت ( DOI : 0)
( فرشید ناصری - زهرا کاظمی - محمد محمدپور - ابراهیم فرجاه )
7 - طراحی یک مبدل ولتاژ DC-DC خازنی تمام مجتمع ولتاژ پایین و پربازده به منظور برداشت انرژی محیطی ( DOI : 0)
( علیرضا حسن‌زاده - فرشید علیرضایی )
8 - تخمین ماتریس بررسی توازن کد کانولوشنال با نرخ k/n در محیط نویزی مبتنی بر تبدیل والش- هادامارد ( DOI : 0)
( محمد خاکسار - حسین خالقی بیزکی )