جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

اخبار نشریه

آخرین شماره

No 57
شماره 57 سال 15
پاییز 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

پایداری گذرا یکی از مسایل پراهمیت در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت است و لذا ارزیابی وضعیت پایداری گذرای شبکه امری ضروری است. روش‌های معمول ارزیابی وضعیت پایداری گذرا به صورت آفلاین می‌باشد که بر اساس آن مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌گیرانه اتخاذ می‌شود و یا مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی تحت عنوان تدابیر ویژه حفاظتی برای عملکرد در شرایط زمان واقعی طراحی می‌شود. به منظور کاهش ریسک تدابیر اتخاذشده در شرایط زمان واقعی، در این مقاله روشی جدید برای تخمین برخط پایداری گذرا ارائه شده است که بر اساس ترکیب اندازه‌گیری‌های محلی و ناحیه گسترده عمل می‌کند. بر اساس این روش ابتدا سیستم قدرت دوناحیه‌ای با دسته‌بندی ژنراتورهای هم‌نوا و بر اساس روش تک‌ماشین معادل ساده‌سازی شده و سپس از معیار سطوح برابر برای پیش‌بینی پایداری گذرای آن استفاده می‌شود. بر اساس نوآوری روش پیشنهادی، سطح شتاب‌دهنده منحنی توان الکتریکی بر حسب زاویه رتور شبکه تک‌ماشینه معادل در لحظات وقوع خطا از روی سطوح شتاب‌دهنده محاسبه‌شده در هر یک از شین‌های ژنراتوری به صورت محلی محاسبه می‌شود که دقت محاسبات را افزایش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی انجام‌شده بر روی شبکه‌های نمونه 11شینه با چهار ژنراتور سنکرون و 39شینه با 10 ژنراتور سنکرون، کارآمدی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.
وحید بهرامی فروتن - محمدحسن مرادی - محمد عابدینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : اندازه‌گیری‌های ناحیه گسترده ، تدابیر ویژه حفاظتی ، تخمین پایداری گذرا ، روش تک‌ماشین معادل ، معیار سطوح برابر
در سال‌های اخیر، علاقه‌مندی برای تبادل انرژی بین نواحی یا کشورهای مختلف افزایش یافته است. یکی از روش‌های تبادل انرژی، شرکت‌دادن مستقیم تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان در بازارهای نواحی دیگر با هماهنگی بهره‌برداران نواحی است. در این مقاله، سازوکاری به منظور مدیریت تبادلات سیستم‌های چندناحیه‌ای که در هر ناحیه یک بازار مجزا فعال است (بازارهای چندگانه مجزا) پیشنهاد شده است. در ساختار مورد نظر، امکان حضور بازیگران شین‌های خارجی در بازار هر ناحیه فراهم شده و سازوکار پیشنهادی توسط نهادی به نام هماهنگ‌کننده اجرا می‌شود. هماهنگ‌کننده، مدیریت تبادلات را به صورت یک فرایند تکراری، هم‌زمان با اجرای بازارهای نواحی تا حفظ کامل امنیت شبکه، با اجرای یک رویکرد فنی انجام می‌دهد. برای نشان‌دادن کارایی سازوکار پیشنهادی، مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک سیستم سه‌ناحیه‌ای استاندارد (96- IEEE RTS) در شرایط سه‌بازاری انجام و نتایج آن مقایسه شده است.
علی کریمی - حسین سیفی
DOI : 0
کلمات کلیدی : بازارهای برق چندگانه ، سیستم‌های چندناحیه‌ای ، بازیگران شین‌های خارجی ، مدیریت تبادل ، هماهنگ‌کننده
در بعضی از کاربردها مانند سلول‌های خورشیدی که نیاز به ولتاژ بالایی است‌، می‌بایست از مبدل‌های DC-DC با ضریب بهره بالا استفاده شود اما مبدل افزاینده مرسوم نمی‌تواند بهره ولتاژ بالایی را داشته باشد و به همین دلیل در این مقاله یک مبدل DC-DC کاهنده- افزاینده تک‌کلیده جدید بدون ترانسفورماتور با ضریب بهره بالا و تنش ولتاژ کاهش‌یافته در دو سر عناصر نیمه‌هادی برای کاربرد در سیستم خورشیدی پیشنهاد می‌شود. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی در حالت افزایندگی بالاتر از مبدل‌های افزاینده مرسوم و کاهنده- افزاینده است. تنش ولتاژ کاهش‌یافته در دو سر کلید فعال، اجازه انتخاب ماسفت با ولتاژ نامی پایین به منظور کاهش تلفات هدایتی و کلیدزنی را می‌دهد و تنش ولتاژ پایین در دو سر دیود اجازه استفاده از دیود سریع برای جلوگیری از ایجاد جریان برگشتی دیود را می‌دهد‌. مبدل پیشنهادی در دو رژیم هدایت پیوسته و ناپیوسته می‌تواند کار کند. در این مقاله مدهای کاری مختلف مبدل پیشنهادی، محاسبات مربوط به بهره، جریان‌های عبوری از عناصر و بازده ارائه می‌شود. برای اثبات عملکرد صحیح مبدل پیشنهادی نتایج شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار PSCAD و نتایج عملی نیز ارائه می‌شود.
محمدرضا بنائی - حسین اژدرفائقی بناب
DOI : 0
کلمات کلیدی : مبدل DC-DC بدون ترانسفورماتور کاهنده- افزاینده ، سیستم خورشیدی ، بهره ولتاژ بالا ، تنش ولتاژ
کنترل از راه دور سیستم‌ها در فرایندهایی که دسترسی به نیروی کار انسانی با دشواری همراه بوده، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سیستم‌های کنترل از راه دور به صورت گونه خاصی از سیستم‌های شبکه‌ای که شامل سیستم نمونه‌بردار غیر یکنواخت به همراه تأخیر می‌باشد مدل‌سازی شده و از توابع تأخیری کاهشی برای نشان‌دادن معادلات سیستم بهره گرفته شده است. ربات‌های پایه و پیرو را به صورت سیستم‌های خطی پیوسته با زمان در نظر گرفته و از روش تأخیر در ورودی برای آنالیز پایداری استفاده گردیده است. به کمک تابع لیاپانف پیشنهادی، شرایط کافی جهت پایداری نمایی سیستم کنترل از راه دور با ساختار گسسته و شبکه‌ای، معرفی گردیده و مشاهده خواهد شد که این شرایط در مقایسه با کارهای قبلی حالات محافظه‌کارانه کمتری دارند. همچنین به دنبال محاسبه کران بالایی برای بازه نمونه‌برداری سیگنال‌های کنترلی واردشده بر ربات‌های پایه و پیرو خواهیم بود به گونه‌ای که خللی در پایداری نمایی سیستم وارد ننماید. به این منظور شرایط پایداری به دست آمده را به صورت یک مسئله بهینه‌سازی محدب و در قالب معادلات LMI تبدیل خواهیم کرد. در قسمت شبیه‌سازی نیز رفتار یک سیستم کنترل از راه دور، تحت نمونه‌برداری غیر یکنواخت نشان داده شده و نقش زمان نمونه‌برداری در مصالحه بین پایداری و شفافیت بررسی گردیده است.
امير امين‌زاده قوي‌فکر - امیر ریخته‌گر غیاثی - محمدعلی بادامچی‌زاده - فرزاد هاشم‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : سیستم کنترل از راه دور ، ربات پایه و پیرو ، سیستم کنترل شبکه‌ای ، پایداری ، نمونه‌برداری ، معادلات LMI
الگوی جدیدی برای افزاره آی‌ماس با ساختار نوار مهندسی‌شده (ناهمگون) پیشنهاد و شبیه‌سازی شده است. با توجه به این که ناحیه ذاتی در یک آی‌ماس نقش کنترل‌کننده فرایند تونل‌زني نوار به نوار را ایفا می‌کند و ساز و کار غالب تولید حامل درون این ناحیه یونش برخوردی است، در الگوی پیشنهادی فرض شده که ماده تشکیل‌دهنده ناحیه ذاتی از جنس SixGex (1x5/0) باشد و اندازه گاف نوار آن از اندازه گاف Si در لبه‌ سورس تا گاف 5/0Ge5/0Si در لبه گیت به طور خطی تغییر کند. این امر سبب می‌شود تا بزرگ‌ترین اختلاف در گاف نوار الگوی پیشنهادی برابر eV 32/0EG=EG= در فصل مشترک سورس و ناحیه ذاتی پدیدار شود و از احتمال وقوع تونل‌زني نوار به نوار و در نتیجه از اندازه جریان خاموش بکاهد. نتایج عددی نشان می‌دهد ولتاژ شكست برای آی‌ماس ناهمگون پیشنهادی نسبت به یک ساختار آی‌ماس همگون از جنس 5/0Ge5/0Si با ابعاد مشابه، به اندازه V 3/0 و جریان خاموش آن حدود چهار برابر کاهش یافته است
حمیده گدازگر - محمدكاظم مروج فرشي - مرتضی فتحی پور
DOI : 0
کلمات کلیدی : آي‌ماس ، تونل‌زني نوار به نوار ، ولتاژ شكست ، يونش برخوردي ، نسبت جریان روشن به خاموش
در اين مقاله ساختار جديد اينورتر سه‌سطحي 10سوئيچه براي کنترل سرعت موتور القایی سه‌فاز ولتاژ پايين پیشنهاد شده است. اينورتر 10سوئيچه مبدل سه‌سطحی سوئیچ کاهش‌یافته جديدي است كه نسبت به ساختارهاي معمول اينورترهاي سه‌سطحي مثل NPC، CHB و خازن شناور داراي تعداد ادوات نيمه‌هادي كمتري مي‌باشد. در نتيجه داراي هزينه، حجم کمتر و كنترل‌پذيري مطلوب‌تري است و براي كاربردهاي ولتاژ پايين مناسب مي‌باشد. در این مقاله الگوریتم کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر جدول کلیدزنی براي کنترل اينورتر ده‌سوئيچه توسعه يافته و نتايج شبيه‌سازي آن با اينورتر دوسطحي و اينورتر سه‌سطحي NPC از جنبه‌هاي متفاوتي مقايسه شده‌اند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی، بهبود عملكرد موتور با استفاده از اينورتر ده‌سوئيچه را تأیید می‌نماید.
مهدی شاه پرستی - محمد فرزي
DOI : 0
کلمات کلیدی : اینورترهای چندسطحی ، کنترل سرعت موتور القایی ، کنترل مستقیم گشتاور ، متعادل‌سازی ولتاژ خازن‌ها
در اين مقاله يك كنترل‌کننده بدون سنسور برای ژنراتور القایی از دو سو تغذیه DFIG در شرايط نامتعادلي ولتاژ شبكه طراحی شده و به جای اندازه‌گیری سرعت و زاویه روتور از تخمین آنها با RCMO استفاده شده است. ولتاژ نامتعادل شبکه، باعث ایجاد مؤلفه منفی ولتاژ و جریان DFIG می‌شود. توالی‌های مثبت و منفی مدل DFIG در چارچوب مرجع سنکرون در نظر گرفته شده‌اند. تغيير در توان مرجع اکتیو و راکتیو DFIG، یعنی P و Q با وجود مؤلفه منفي ولتاژ و جريان تعريف شده و دنباله‌روی توان تولیدی از مرجع تحقیق‌شده است. در این مقاله هدف سیستم كنترلی، حذف نوسان‌های جريان روتور می‌باشد و بدین منظور دو كنترل‌کننده در چارچوب مرجع استاتور dq برای هر یک از مؤلفه‌های مثبت و منفی در نظر گرفته شده كه بتواند كنترل دقيق و صحيحي بر روي مؤلفه‌هاي جريان روتور (مؤلفه مثبت و منفي) ايجاد كند. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، شبيه‌سازي بر روي يك سيستم DFIG ، MW 2 در محیط نرم‌افزار MATLAB/Simulink انجام شده است. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی نشان مي‌دهد الگوریتم کنترل برداری بدون سنسور پیشنهادی با وجود نامتعادلی ولتاژ شبکه، به خوبی سرعت و موقعیت روتور را تخمین زده و به علاوه همچون کنترل با سنسور، توان‌های مورد نیاز شبکه را نیز تأمین می‌کند.
عبدالمجید حسنی - رضا کیانی‌نژاد
DOI : 0
کلمات کلیدی : کنترل برداری ، بدون سنسور ، توان اکتیو و راکتیو ، DFIG ، RCMO
در این مقاله، یک ترانزیستور HEMT گالیم نیترایدی با یک لایه نیمه‌هادی نوع P در لایه سد در هر دو سمت سورس و درین (SD-PL) مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین پارامترهای الکتریکی این ترانزیستور را مانند خازن گیت- سورس، خازن گیت- درین، هدایت انتقالی، فرکانس قطع، میدان الکتریکی افقی، ولتاژ شکست، هدایت خروجی و جریان درین اشباع به وسیله نرم‌افزار دوبعدی اطلس شبیه‌سازی می‌کنیم. نتایج شبیه‌سازی شده در ساختار پیشنهادی با دو ساختار دیگر با لایه P در سمت سورس (SD-PL) و لایه P در سمت درین (D-PL) و ساختار مرسوم مقایسه می‌شوند. مطابق نتایج به دست آمده، ساختار پیشنهادی باعث بهبود خازن گیت- سورس، ماکسیمم هدایت انتقالی، فرکانس قطع و هدایت خروجی در مقایسه با ساختار D-PL می‌گردد. همچنین این ساختار جدید باعث کاهش ماکسیمم میدان الکتریکی در گوشه گیت سمت درین شده و در نتیجه، ولتاژ شکست را به میزان قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با ساختار مرسوم افزایش می‌دهد. افزایش طول (LP) و ضخامت (TP) لایه P در ساختارهای SD-PL و S-PL باعث بهبود ولتاژ شکست، خازن گیت- سورس، خازن گیت- درین و هدایت خروجی خواهد شد.
سیدمحمد رضوی - سیدحمید ظهیری - سیدابراهیم حسینی
DOI : 0
کلمات کلیدی : HEMT ، خازن گیت ، هدایت انتقالی ، میدان الکتریکی ، هدایت خروجی ، ولتاژ شکست
در این تحقیق، روش زمان‌بندی هماهنگ عادلانه در شبکه‌های LTE-A را معرفی می‌کنیم که در آن سلول‌ها به آنتن‌های چندقطاعه مجهز بوده و برای افزایش گذردهی کاربران، قطاع‌ها از باند فرکانسی یکسان استفاده می‌کنند. برای کاهش تداخل هم‌کانال ارسال بین قطاع‌ها و کاربران به صورت هماهنگ‌شده خواهد بود. به عبارت دیگر اگر تداخل هم‌کانال از یک مقدار آستانه کمتر باشد، چندین قطاع هم‌زمان می‌توانند ارسال داده انجام دهند. طرح زمان‌بندی هماهنگ عادلانه از تمایز فضایی (قطاع‌بندی) برای ارسال هم‌زمان و طرح ارسال پویا با معیار عدالت آلفا استفاده می‌کند. در ادامه روش زمان‌بندی ابتکاری جهت کاهش پیچیدگی طرح زمان‌بندی ارائه ‌شده است. سپس اثر استفاده از ارسال هماهنگ چند‌نقطه‌ای با زمان‌بندی هماهنگ عادلانه در کاهش تداخل و افزایش میزان گذردهی کاربران ارزیابی می‌گردد. نتایج این ارزیابی نشان‌ می‌دهد با استفاده از زمان‌بندی هماهنگ عادلانه ضمن کاهش تداخل، میزان گذردهی کاربران در شبکه افزایش می‌یابد.
مجید عبیری - مهری مهرجو - رشید عباس‌پور قادی
DOI : 0
کلمات کلیدی : ارسال هماهنگ چند‌نقطه‌ای ، زمان‌بندی عادلانه ، سیستم‌های LTE-A ، قطاع‌بندی ، نسل چهارم مخابرات سلولی

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشکده برق جهاد دانشگاهي
مدیر مسئول :حمیدرضا طیبی
سردبیر :حمیدرضا صادق محمدی
هیئت تحریریه :
مهدی احسان
رسول جليلی
علی خاکی صدیق
محمدحسن ساوجی
حسين سيفی
مسعود شفيعی
حميدرضا صادق محمدی
محمدرضا عارف
محمود فتحی
محمدکاظم مروج فرشی
صادق واعظ زاده
شاپا :1682-3745
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده