جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139609081015119391 ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی با قابلیت کشف خوشه‌های با چگالی متفاوت در پایگاه داده‌های مکانی
علیرضا باقری
حامد افشار
علی زاده ده بالایی
2 13981217235854 انتخاب ویژگی و طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی بر پایه داده‌های ریزآرایه با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته چندهدفه
خدیجه کمری
عبدالله خلیلی
فرزان رشیدی
3 13980328190220 کاهش ابعاد ویژگی مبتنی بر تئوری راف با استفاده از الگوریتم رقابت لیگ فوتبال
علی ادیبیان
مجید عبدالرزاق نژاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)