جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980826193522 طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها
یحیی فرقانی
میثاق سادات حجازی
هادی صدوقی یزدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)