جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980717192789 استنتاج بیزین تغییراتی در حذف نویز از تصاویر فراطیفی با استفاده از متغیرهای پنهان مبتنی بر خوشه‌بندی
عباس ابراهیمی مقدم
طاهره بحرینی
هادی صدوقی یزدی
مرتضی خادمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)