جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990222237125 تحليل احساس در رسانه‌هاي اجتماعي فارسي با رويکرد شبکه عصبي پيچشي
مرتضي روحانيان
علي درزي
وحید رنجبر
مصطفي صالحي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)