جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139611211430860734 آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت
حامد جوي‌پا
داریوش دیدبان
2 13980603191711 طراحی سلول روبشی سریع با توان استاتیکی کاهش‌یافته در تکنولوژی nm 22 CMOS
پگاه زکیان
راهبه نیارکی اصلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)