جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980203178888 بازشناسی کنش انسان از روی تصویر ایستا با استفاده از ژست انسان در شبکه چندشاخه
رقیه یوسفی
کریم فائز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)