جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980216179128 الگوریتم جدید و مقاوم AMP برای ماتریس‌های غیر iid و گوسی مبتنی بر تئوری بیز در نمونه‌برداری فشرده
فهیمه انصاری رام
عباس ابراهیمی مقدم
هادی صدوقی یزدی
مرتضی خادمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)