جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981219235904 استخراج سیگنال قلب جنین از ثبت‌های شکمی با استفاده از نمایش‌های تُنک سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام
پریا طاوسی
پگاه زرجام
قاسم عازمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)