• صفحه اصلی
  • کنترل تحمل‌پذیر خطای مبدل پشت به پشت توربین بادی مبتنی بر DFIG بر اساس روش توسعه‌یافته مود لغزشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072231828 بازدید : 130 صفحه: 263 - 279

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط