• صفحه اصلی
  • یک روش تحلیلی بر پایه نظریه تابع سیم‌پیچی و مدل مدار معادل مغناطیسی برای آنالیز الکترومغناطیسی موتورهای القایی تحت شرایط کاری سالم و خطای میله شکسته در رتور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400112934184 بازدید : 144 صفحه: 293 - 300

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط