• صفحه اصلی
  • طراحی، شبيه‌سازی و ساخت فيلتر فشرده و پهن باند ريزموج با استفاده از محفظه تشديد نيم‌شش‌وجهی و فناوری موجبر مجتمع‌شده در زيرلايه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000631274788 بازدید : 150 صفحه: 317 - 325

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط