• صفحه اصلی
  • جمع‌آوری داده آگاه به انرژی در شبکه‌های حسگر قابل شارژ با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات توسعه‌یافته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991008251461 بازدید : 436 صفحه: 248 - 260

20.1001.1.16823745.1400.19.4.13.6

نوع مقاله: پژوهشی