• صفحه اصلی
  • روش نوين ترکيب گابوري در بخش‌بندي سطوح فولادي با هدف تشخيص عيوب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090791556558 بازدید : 2799 صفحه: 257 - 266

20.1001.1.16823745.1389.8.4.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط