• صفحه اصلی
  • ارزیابی نرم افزاری کاهش تعداد حالات کلیدزنی و حذف ضریب وزنی در کنترل پیش‌بین جریان موتور القایی شش فاز

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401011136435 بازدید : 189 صفحه: 245 - 262

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط