• صفحه اصلی
  • بهبود انرژی مصرفی در شبكه¬هاي حسگر بي¬سيم با استفاده از الگوریتم قورباغه جهنده و منطق فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990211236912 بازدید : 965 صفحه: 43 - 51

20.1001.1.16823745.1400.19.1.11.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط