• صفحه اصلی
  • بهبود سرعت و دقت در استفاده از برنامه‌نويسي ژنتيک براي تصديق هويت گوينده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940907958555 بازدید : 2424 صفحه: 223 - 235

20.1001.1.16823745.1389.8.4.1.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط