مقاله


کد مقاله : 13981219235904

عنوان مقاله : استخراج سیگنال قلب جنین از ثبت‌های شکمی با استفاده از نمایش‌های تُنک سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام

نشریه شماره : 76 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 33

فایل های مقاله : 664 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پریا طاوسی parya.tavoosi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 قاسم عازمی g.azemi@razi.ac.ir دانشیار دکترا
3 پگاه زرجام p.zarjam@razi.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ‌ و میر در هنگام تولد نوزاد نقص قلبی است. تشخیص بیماری قلبی نیازمند مشاهده فعالیت قلب است و یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای بررسی سلامت قلب، استخراج فعالیت‌های الکتریکی قلب یا استخراج الکتروکاردیوگرام است. اما در شرایط خاص مکانی جنین قبل از تولد، استخراج غیر تهاجمی سیگنال الکتروکاردیوگرام چالش‌برانگیز شده است چرا که علاوه بر قلب جنین، منابع دیگری از قبیل قلب مادر، فعالیت ماهیچه‌ای مادر و جنین، فعالیت مغزی جنین و نویزهای محیط نیز تأثیر دارند که باعث مخدوش‌شدن سیگنال قلب جنین می‌شوند و تحلیل آن را دشوار می‌کنند. سیگنال قلب مادر به دلیل دامنه زیاد بیشترین تأثیر و سیگنال مغز جنین به دلیل دامنه کم، کمترین تأثیر را در مخدوش‌شدن سیگنال قلب جنین دارند. این مقاله، روشی جدید برای استخراج الکتروکاردیوگرام جنین از ثبت‌های شکمی مادر ارائه می‌دهد. روش پیشنهادی به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی از روش حسگری فشرده و برای تخمین منابع از روش آنالیز سریع مؤلفه مستقل و همچنین برای نمایش تُنک سیگنال‌ها از دو دیکشنری تبدیل کسینوسی گسسته و تبدیل موجک گسسته استفاده‌ می‌کند. عملکرد پیاده‌سازی روش پیشنهادی روی پایگاه داده موجود در چالش 2013 فیزیونت ارزیابی و نتایج به دست آمده با بهترین روش‌های موجود مقایسه شده است. نتایج به دست ‌آمده نشان می‌دهد که روش معرفی‌شده در این مقاله، با میانگین مربعات خطای 65/171، با دقت بیشتری نسبت به سایر روش‌های موجود قادر به استخراج سیگنال‌های قلب جنین می‌باشد.