مقاله


کد مقاله : 13981219235901

عنوان مقاله : انتساب خطاهای شناسایی شده در نظرات کاربران در مورد برنامک‌های همراه به توسعه‌دهندگان

نشریه شماره : 76 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 35

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم یونسی younesi@ce.sharif.edu دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عباس حیدرنوری heydarnoori@sharif.edu استادیار دکترا
3 فاطمه قنادی ghanadi@ce.sharif.edu دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نظراتی که کاربران در فروشگاه‌های برنامک‌های همراه می‌نویسند و خطای برنامک‌ها را گزارش می‌کنند، می‌تواند در بهبود کیفیت نرم‌افزار‌ها تأثیر به‌سزایی داشته باشد. بنابراین در این پژوهش رویکردی بر اساس نظرات کاربران برای انتساب خطای برنامه به توسعه‌دهندگان برنامک‌ها بیان خواهد شد. این رویکرد با استفاده از داده‌های کامیت‌های برنامه تاریخچه‌ای از عملکرد توسعه‌دهندگان به دست می‌آورد و همچنین با استفاده از ایراداتی که توسعه‌دهندگان از قبل در برنامه رفع کرده‌اند در مورد سوابق آنها در رفع خطاهای برنامه اطلاعاتی کسب می‌کند. سپس با استفاده از ترکیب این دو معیار به هر توسعه‌دهنده آن نرم‌افزار برای رسیدگی به هر نظر امتیازی اختصاص می‌دهد تا فهرستی از توسعه‌دهندگان ارائه کند که به ترتیب اولویت برای رسیدگی به نظر مناسب هستند. ارزیابی این پژوهش از جنبه‌های مختلف در نهایت نشان می‌دهد که روش پیشنهادی با دقت ۷۴% قادر به شناخت توسعه‌دهنده مناسب برای رسیدگی به نظرات خواهد بود. هدف این پژوهش یک موضوع جدید است که پژوهش‌ دیگری حول آن انجام نگرفته و صرفاً باقی پژوهش‌ها راجع به دسته‌بندی نظرات کاربران بوده‌اند. بنابراین دقت ارزیابی این پژوهش نشان می‌دهد که انتساب اتوماتیک خطاهایی که در نظرات کاربران ذکر شده‌اند می‌تواند مفید واقع شود تا فرایند شناسایی و حل خطا بهبود یابد.