مقاله


کد مقاله : 13980827193527

عنوان مقاله : توزیع مؤثر اسناد برای ایجاد توازن بار بین سرورها با استفاده از شمارش رخداد کلمات در سابقه پرس‌وجوها

نشریه شماره : 74 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 109

فایل های مقاله : 455 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیده ریحانه تراب جهرمی Reyhaneh.torab@stu.yazd.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سجاد ظریف زاده szarifzadeh@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی موتورهای جستجو، یافتن مرتبط‌ترین نتایج نسبت به پرس‌وجوی کاربر در سریع‌ترین زمان ممکن است. صفحات خزش‌شده توسط موتور جستجو بین سرورهای متعددی توزیع می‌شوند تا در هنگام جستجو بتوان از قدرت بازیابی و پردازش موازی آنها برای تولید سریع‌تر پاسخ استفاده نمود. با توجه به تعداد بسیار زیاد صفحات وب، موتورهای جستجو سیاست‌های مختلفی را برای توزیع مناسب اسناد بین سرورها انتخاب می‌کنند. در این مقاله، روش جدیدی برای توزیع اسناد پیشنهاد می‌شود که هدف آن ایجاد توازن بار کاری بین سرورها برای کاهش زمان پاسخ‌گویی موتور جستجو می‌باشد. ایده اصلی، استفاده از پرس‌وجوهای قبلی کاربران است بدین ترتیب که به هر کلمه از کلمات موجود در سابقه پرس‌وجو بر حسب تعداد رخداد روزانه آن، وزنی نسبت داده می‌شود. سپس هر سند با توجه به مجموع وزن کلمات داخل آن، وزن‌دهی می‌شود که این وزن ارتباط مستقیمی با احتمال انتخاب آن سند به عنوان پاسخ یک پرس‌وجو دارد. در نهایت، اسناد به نحوی بین سرورها توزیع می‌شوند که وزن اسناد داخل هر یک از سرورها برابر باشد. نتایج ارزیابی با استفاده از داده واقعی نشان می‌دهند که روش پیشنهادی قادر است توازن بار سرورها را مخصوصاً در زمان اوج ورود پرس‌وجوها بیش از 20% نسبت به روش‌های گذشته بهبود بخشد.