مقاله


کد مقاله : 13980603191708

عنوان مقاله : بهبود تجربه کاربری در نرم‎افزار تلفن همراه با استفاده از معماری اطلاعات

نشریه شماره : 72 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 226

فایل های مقاله : 628 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه زهرا قاضی زاده mhs.ghazizade@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 شیوا وفادار sh.vafadar@gu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

تجربیات کاربری در تعامل با نرم‌افزار، یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت نرم‌افزارهای تجاری تلفن همراه است. معماری اطلاعات، روشی است که در آن می‌توان با شناخت کاربران و محتوای برنامه، واسط کاربری نرم‌افزار را برای دستیابی به تجربه کاربری مطلوب طراحی نمود. در این پژوهش تأثیر معماری اطلاعات بر روی قابلیت استفاده نرم‌افزار با استفاده از رویکردی کمّی ارزیابی شده است. بدین منظور، با انتخاب یک نرم‌افزار تلفن همراه و با تحلیل رفتار کاربران از طریق ثبت خودکار تعاملات با نرم‌افزار، مشکلات آنها در استفاده از نرم‌افزار تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش‌های معماری اطلاعات، سیستم مسیریابی بازطراحی شده و مورد ارزیابی کمّی قرار گرفته است. ارزیابی بر روی 11 کارکرد مختلف و بر مبنای 8 معیار کمّی برای هر نسخه نرم‌افزار صورت گرفته است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد از میان 88 اندازه‌گیری انجام‌شده، 74 مورد بهبود، 10 مورد تنزل و چهار مورد عدم تغییر در مقادیر رخ داده است. بیشترین بهبودها به ترتیب در معیارهای زمان جستجوی صفحه مورد نظر، تعداد فعالیت‌های اضافه کاربر و پیداکردن مسیر کارکرد توسط کاربران بوده است.