مقاله


کد مقاله : 13980512191254

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل یک مبدل چندورودی کلید‌زنی نرم جهت استفاده برای منابع انرژی تجدیدپذیر

نشریه شماره : 71 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 87

فایل های مقاله : 419 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهروز مظاهری تهرانی bmazaheri155@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهدی خرم‌دشتی mehdy.khorram@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 بهمن رییسی bahman.raeisi@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 احسان اديب e.adib@cc.iut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از چالش‌های موجود در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر عدم توانایی این منابع در تأمین پایدار انرژی مورد نیاز برای کاربردهای گوناگون می‌باشد تا بتوان از آن در نیازهای روزمره نیز استفاده کرد. با توجه به مشکل بیان‌شده، در بسیاری از کاربردها نیاز به منابع متعدد مانند باد، خورشید، باتری و پیل سوختی به طور هم‌زمان می‌باشد تا بتوان در مواقع لزوم از آن استفاده کرد، اما استفاده از مبدل‌های جداگانه برای هر منبع با توجه به هزینه بالا مقرون به صرفه نیست. مبدل‌های چندورودی امکان استفاده از چند منبع در کنار یکدیگر را توسط یک مبدل فراهم می‌کند تا با کاهش تعداد المان‌های موجود در مدار هزینه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. در این مقاله مبدل چندورودی با کلیدزنی نرم ارائه می‌شود. در این مبدل تنها با استفاده از یک مدار کمکی برای هر دو کلید مبدل شرایط کلیدزنی نرم فراهم شده است. مبدل چندورودی کلید‌زنی نرم پیشنهادی تحلیل و صحت راهکارهای پیشنهادی در قالب تحلیل‌های نظری و نتایج شبیه‌سازی اثبات می‌گردد.