مقاله


کد مقاله : 13980318189986

عنوان مقاله : مدل‌سازی احتمالی تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع برای خودروهای الکتریکی عمومی

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 283

فایل های مقاله : 977 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین یوسفی h2k.yousefi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مقداد تورانداز کناری m_tourandaz@sbu.ac.ir مدرس دکترا
3 محمدصادق سپاسیان m_sepasian@sbu.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی، انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک استفاده از خودروهای الکتریکی به‌خصوص با قابلیت اتصال به شبکه، افزایش قابل توجهی پیدا کند. نفوذ بالای خودروهای الکتریکی می‌تواند شبکه را تحت تأثیر قرار دهد و از این رو در سال‌های اخیر مطالعات زیادی به اثرات شارژ خودروهای الکتریکی بر روی شبکه پرداخته‌اند. در این مقاله، مدلی احتمالی بر پایه تئوری صف و همچنین شبیه‌سازی مونت‌کارلو با نرم‌افزار ED برای استخراج تقاضای بار ایستگاه شارژ سریع ارائه‌ شده است، با این فرض که خودروهای مورد بررسی، تاکسی‌های شهرستان آمل در استان مازندران باشند. داده‌های مورد نیاز مانند زمان مراجعه و وضعیت شارژ باتری قبل از شارژگیری، با سه روش از تاکسی‌های درون‌شهری شهرستان آمل جمع‌آوری و استخراج شده است. به دست آوردن منحنی تقاضای بار شارژ خودروهای الکتریکی نیازمند داده‌هایی می‌باشد که وابسته به رفتار ترافیکی رانندگان است. از آنجایی که رفتار صاحبان خودرو غیر قطعی می‌باشد، در نتیجه این داده‌ها به‌صورت متغیرهای غیر قطعی تعریف شده و توسط روش‌های احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.