مقاله


کد مقاله : 13980318189985

عنوان مقاله : توزیع اقتصادی توان در نیروگاه‌ها با در نظر گرفتن آلاینده‌های زیست‌محیطی و شاخص‌های پایداری سیستم با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 213

فایل های مقاله : 503 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین شریفی hoseinsharifi94@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 محمود اوکاتی صادق oukati@ece.usb.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

حساسیت افکار عمومی نسبت به مسایل زیست‌محیطی در مسئله پخش بار اقتصادی نیز تأثیرگذار می‌باشد و در این صورت لازم است تابع هزینه مربوط به آلودگی نیز در مسئله پخش بار اقتصادی در نظر گرفته شود. قبل از معرفی مفهوم امنیت سیستم قدرت، مسئله پخش بار اقتصادی به‌طور معمول بر جنبه‌های اقتصادی بهره‌برداری متمرکز بود تا بر جنبه‌های امنیتی سیستم. امروزه با گستردگی شبکه قدرت و افزایش بار، ترکیب شاخص‌های پایداری شبکه با مفهوم پخش بار اقتصادی به یک ضرورت مهم تبدیل شده است. این مقاله به حل مسئله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن مسئله آلایندگی نیروگاه‌ها و شاخص‌های امنیتی شبکه می‌پردازد. شاخص‌های امنیتی سیستم توسط توابع پنالتی به تابع هدف مسئله پخش بار اقتصادی اضافه شده است. از آنجایی که کاهش هزینه‌های سوخت و آلایندگی دو هدف نسبتاً متضاد می‌باشند حل مسئله توزیع اقتصادی توان و کاهش آلایندگی به یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه منجر می‌شود. پیچیدگی توابع هدف و لزوم در نظر گرفتن قیود بهره‌برداری نیروگاه‌ها و شاخص‌های امنیتی نیاز به استفاده از روش‌های کارامد بهینه‌سازی را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی چندهدفه (MOHS) برای حل مسئله به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که MOHS از جهت همگرایی و دقت از قابلیت بسیار خوبی نسبت به سایر روش‌های به کار گرفته شده برخوردار است. سیستم تست به کار رفته برای حل مسئله پیشنهادی، سیستم تست IEEE با 10 واحد نیروگاهی، 39 باس و 46 خط انتقال می‌باشد.