مقاله


کد مقاله : 13980318189983

عنوان مقاله : تخمین طول عمر ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی: مطالعه موردی ترانسفورماتورهای توزیع شهرستان ایلام

نشریه شماره : 69 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رحمت اعظمی r.aazami@ilam.ac.ir استادیار دکترا
2 امین مرادخانی a.moradkhani@ilam.ac.ir استادیار دکترا
3 محمدحسن پرهیزگاری mohamad_5773@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 داریوش باقری d.baghery@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

ترانسفورماتورها یکی از اجزای اصلی سیستم‌های توزیع می‌باشند که خرابی آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای سیستم‌‌های قدرت و شرکت‌های توزیع در بر خواهد داشت. علت اکثر این خرابی‌ها افزایش تلفات ترانسفورماتورها در اثر افزایش هارمونیک‌ها به خصوص هارمونیک‌های جریان می‌باشد. این تلفات باعث افزایش دمای نقاط مختلف ترانسفورماتور گردیده و موجب کاهش عمر ترانسفورماتورهای توزیع و در نتیجه آسیب‌دیدن شبکه‌های توزیع می‌گردد. به ‌همین منظور در این مقاله ضمن ارائه روابط حاکم بر تلفات ترانسفورماتورهای توزیع در حضور بارهای هارمونیکی و با توجه به داده‌های موجود برای سه ترانسفورماتور توزیع نمونه شهرستان ایلام، ارزیابی فنی و عملی حضور بارهای هارمونیکی انجام و تأثیر آنها بر روی تلفات ترانسفورماتورهای تحت بررسی ارائه گردیده است. بررسی‌های انجام‌شده در حضور این بارهای هارمونیکی، کاهش طول عمر مفید برخی ترانسفورماتورها را از 30 به 17 سال نشان می‌دهد.