مقاله


کد مقاله : 13980204178896

عنوان مقاله : بهبود امنیت روش پنهان‌نگاری LSBM با استفاده از الگوریتم ژنتیک، چندکلیدی و بلاک‌بندی

نشریه شماره : 78 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 268

فایل های مقاله : 422 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجیهه ثابتی vajiheh.sabeti@gmail.com استادیار دکترا
2 سپیده فیاضی sepide.f.92@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 حدیثه شیرین خواه hshirinkhah@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با افزایش دقت حملات پنهان‌شکنی در کشف روش‌های پنهان‌نگاری، نیاز به بهبود امنیت روش‌های پنهان‌نگاری بیشتر از گذشته احساس می‌شود. LSBM یکی از روش‌های ساده پنهان‌نگاری است که حملات نسبتاً موفقی برای کشف آن تا به حال ارائه شده است. هدف اصلی در این مقاله ارائه روشی برای بهبود LSBM است. انتخاب دنباله پیکسل‌ها برای جاسازی و چگونگی تغییر مقدار آنها در روش‌های مبتنی بر LSBM متفاوت هستند. در اغلب روش‌های موجود بعضی از این تصمیمات به صورت تصادفی گرفته می‌شود. در روش پیشنهادی در این مقاله، در مرحله اول از ایده چندکلیدی و در مرحله دوم از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است تا تصمیمات بهتری اتخاذ شود. در روش پیشنهادی با عنوان MKGM، تصویر پوشش بلاک‌بندی شده و برای هر بلاک با چند کلید مختلف روش GLSBM اجرا می‌شود و در انتها بلاکی که کمترین تغییر هیستوگرام را نسبت به بلاک اولیه داشته باشد، در تصویر استگو قرار می‌گیرد. روش GLSBM، همان روش LSBM است با این تفاوت که برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش پیکسل‌های غیر مطابق، از الگوریتم ژنتیک استفاده می‌شود. مقایسه معیارهای کیفیت تصویر و دقت حملات در کشف روش پیشنهادی، نشان‌دهنده بهبود این معیارها در مقایسه با روش LSBM اصلی است.