مقاله


کد مقاله : 13971211177946

عنوان مقاله : روشی نوین برای پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های اجتماعی ناهمگن

نشریه شماره : 66 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 269

فایل های مقاله : 357 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعیده رضاوندی شعاعی s.rezavandi@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 هادی زارع h.zare@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، علوم شبکه مورد توجه بسیاری از پژوهشگران در زمینه‌های مختلف قرار گرفته است. علاوه بر آن بسیاری از مسایل کاربردی مهندسی با استفاده از ابزار شبکه‌های اجتماعی مدل‌سازی شده‌اند. پیش‌بینی تغییر و تحول در ساختار شبکه‌های اجتماعی یکی از مسایل اساسی در تحلیل شبکه‌های اجتماعی است که با عنوان مسأله پیش‌بینی ارتباط در علوم شبکه شناخته می‌شود. امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فعالیت افراد در قالب چندین شبکه با عنوان شبکه‌های اجتماعی ناهمگن رواج پیدا کرده است. پیش‌بینی ارتباط در شبکه‌های اجتماعی ناهمگن را می‌توان بر اساس اطلاعات اضافی موجود نسبت به روش‌های قبلی مورد بهبود قرار داد. در رویکرد پیشنهادی این مقاله، ابتدا یک معیار شباهت جدید برای کاربران در شبکه‌های ناهمگن بر اساس توسعه روش‌های مطرح پیشین و با در نظر گرفتن ارتباط بین لایه‌های مختلف معرفی می‌شود، سپس با استفاده از رویکرد یادگیری باناظر و بهره‌گیری از ویژگی‌های تولیدشده بر مبنای معیار شباهت معرفی‌شده، الگوریتم پیشنهادی مورد تشریح قرار می‌گیرد. برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیارهای استاندارد همانند دقت و صحت بهره گرفته‌ایم. مقایسه روش پیشنهادی با روش‌های شناخته‌شده پیشین بر روی مجموعه داده‌های مختلف نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ما برای پیش‌بینی ارتباط از عملکرد بهتر و مطلوب‌تری برخوردار است به طوری که از نظر صحت تا ۲۰ درصد موجب بهبود عملکرد شده است.