مقاله


کد مقاله : 13970708164660

عنوان مقاله : الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب

نشریه شماره : 64 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 521

فایل های مقاله : 395 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد کلانتری mkalantari@sru.ac.ir استادیار دکترا
2 سکینه سهرابی s.sohrabi@sru.ac.ir مدرس کارشناسی ارشد
3 حمیدرضا رشیدی کنعان h.rashidykanan@sru.ac.ir استادیار دکترا
4 حسین کرمی h.karami@aut.ac.ir مربی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی با استفاده از نظریه آشوب ارائه می‌شود که ضعف الگوریتم بهینه‌سازی جستجوی ابرکروی استاندارد، یعنی سرعت همگرایی و افزایش تعداد تکرار اجرای الگوریتم برای رسیدن به جواب بهینه را برطرف می¬نماید. در الگوریتم پیشنهادی، در گام ایجاد ذرات و گام جستجو، مقادیر حاصل از دو نگاشت چبیشف و لیبوویچ، جایگزین مقادیر تصادفی موجود در الگوریتم استاندارد می‌شود که این امر باعث بهبود نتایج حاصل از اجرای الگوریتم شده و انحراف معیار نتایج را کاهش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی بر روی توابع محک استاندارد نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی ضمن برخورداری از همگرایی سریع‌تر، دقت بیشتری نیز در یافتن جواب بهینه نسبت به الگوریتم جستجوی ابرکروی استاندارد و همچنین الگوریتم‌های بهینه‌سازی دیگر نظیر ژنتیک، ازدحام ذرات و الگوریتم جستجوی هارمونی دارد.