مقاله


کد مقاله : 13970313145353112551

عنوان مقاله : کنترل پیش‌بین مبدل‌های چندسطحی چندبخشی با بهره‌گیری از الگوریتم رمزگشایی کروی

نشریه شماره : 61 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 674

فایل های مقاله : 644 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین شفائیه هیق H_shafaiyeh@sut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 رضا محبوبی اسفنجانی mahboobi@sut.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد هجری hejri@sut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در مبدل‌های چندسطحی چندبخشی با افزایش تعداد سطوح ولتاژ، کیفیت شکل موج خروجی بهبود می‌یابد و کلیدهای نیمه‌هادی قدرت، ولتاژ کمتری را تحمل می‌کنند؛ اما با افزایش تعداد اجزای مدار، تعیین استراتژی کلیدزنی بسیار پیچیده می‌شود. در این مقاله، در چارچوب روش کنترل پیش‌بین با مجموعة کنترل متناهی، یک روش کارا برای تنظیم جریان بار، تعادل ولتاژ خازن‌ها و همچنین کنترل جریان گردشی در مبدل‌های چندسطحی ارائه می‌شود که از الگوریتم رمزگشایی کروی برای انجام محاسبات بهینه‌سازی استفاده می‌کند. ویژگی مهم رویکرد مورد استفاده، کاهش قابل توجه حجم محاسبات لازم در الگوریتم کنترل است که امکان استفاده از آن را برای مبدل‌های چندبخشی با تعداد سطوح ولتاژ بالا و برای افق‌های پیش‌بینی طولانی فراهم می‌کند. روش پیشنهادی بر روی یک نوع مبدل سه‌سطحی، شبیه‌سازی و مزایای آن در مقایسه با روش‌های موجود نشان داده می‌شود.