مقاله


کد مقاله : 1396112115151760737

عنوان مقاله : بهینه‌سازی چندمعیاره بهره‌برداری از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، گرما و برودت در یک ریزشبکه توزیع

نشریه شماره : 59 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 547

فایل های مقاله : 351 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد ستایش‌نظر m_setayesh@sbu.ac.ir دانشیار دکترا
2 فرشاد امیری Farshadamiri1366@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

استفاده بهینه از انرژی و ممانعت از هدررفت آن، یکی از اهداف مهم در رسیدن به توسعه پایدار هر کشور است. در این راستا از فناوری‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت که برق و یا توان مکانیکی را تولید نموده و حرارت اضافی را برای مصارف مختلف از جمله گرمایش و سرمایش بازیافت می‌کنند، استفاده می‌شود. این مقاله چارچوبی برای بهره‌برداری از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق، گرما و برودت در یک ریز‌شبکه توزیع، ارائه می‌دهد و مقدار تولید بهینه هر سیستم را تعیین می‌نماید. ابتدا با استفاده از توابع هزینه سیستم تولید هم‌زمان‌، برنامه‌ریزی تولید بهینه برای سیستم‌ها صورت می‌گیرد و در این برنامه‌ریزی تولید، تلفات ریز‌شبکه هم تعیین می‌گردد. سپس با مشخص‌شدن مشارکت هر کدام از سیستم‌ها در تولید برق ریزشبکه، راهبرد بهره‌برداری بهینه سیستم‌ها تعیین می‌شود. هدف اصلی ارائه این روش، بهینه‌سازی معیار عملکرد جامع سیستم‌های تولید هم‌زمان است. معیارهای مورد بررسی در این مقاله شامل مصرف انرژی اولیه، انتشار آلایندگی و هزینه بهره‌برداری است. مطالعات عددی برای یک ریز‌شبکه 9شینه ارائه شده و نتایج آن با مقالات مرجع مقایسه گردیده و مزیت روش پیشنهادی بررسی شده است.