مقاله


کد مقاله : 1396112114121960732

عنوان مقاله : ارائه رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی در یک مبدل DC-DC کاهنده با تعداد ورودی‌های دلخواه

نشریه شماره : 59 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 439

فایل های مقاله : 298 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کاظم وارثی k.varesi@tabrizu.ac.ir مربی دکترا
2 سيدحسين حسيني hosseini@tabrizu.ac.ir استاد دکترا
3 مهران صباحي sabahi@tabrizu.ac.ir دانشیار دکترا
4 ابراهيم بابايي e-babaei@tabrizu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

میزان اندوکتانس سلف، یکی از عوامل تعیین‌کننده نوع عملکرد مبدل (مد هدایت پیوسته، بحرانی یا ناپیوسته) می‌باشد. در کاربردهایی نظیر استخراج از معادن، می‌توان با انتخاب مناسب مقدار اندوکتانس، عملکرد مبدل را در مد هدایت پیوسته تثبیت کرده و امنیت کافی برای چنین کاربردهایی را تأمین نمود. بنابراین محاسبه اندوکتانس بحرانی و انتخاب مقدار مناسب سلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مقاله، یک مبدل‌ dc-dc غیر ایزوله کاهنده چندورودی پرکاربرد معرفی می‌گردد. سپس حالت‌های کاری و همچنین فرایند انتقال انرژی در آن به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مقدار اندوکتانس بحرانی مبدل برای تعداد ورودی‌های 3 و 4 محاسبه می‌شود و در نهایت با استفاده از استدلال استقرایی، رابطه‌ای جامع برای محاسبه اندوکتانس بحرانی مبدل با هر تعداد دلخواهی از ورودی‌ها ارائه می‌گردد. رابطه جامع پیشنهادی، علاوه بر کاهش حجم و زمان محاسبات طراحی مبدل، دید بسیار بهتری نیز از نحوه عملکرد آن در اختیار قرار می‌دهد. مبدل مورد نظر در محیط نرم‌افزار PSCAD/EMTDC مدل‌سازی و شبیه‌سازی شده و نمونه آزمایشگاهی آن نیز ساخته شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها و همچنین نتایج عملی اخذشده، صحت روابط پیشنهادی را تأیید می‌کنند.