مقاله


کد مقاله : 1396112113531460730

عنوان مقاله : جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی GA-PSO

نشریه شماره : 59 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 623

فایل های مقاله : 433 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن مرادی mh_moradi@yahoo.co.uk دانشیار دکترا
2 مصطفی رضایی مظفر m.rezaeimozafar@iauh.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 پرهام محمد علیزاده prhmma@qiau.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و خودروهای برقی به شبکه به دلیل ماهیت تصادفی‌بودنشان می‌تواند تأثیرات منفی بر عملکرد شبکه مثل کاهش کیفیت توان و افزایش تلفات داشته باشد. این چالش‌ها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق بر مبنای تغییرات خروجی این منابع برای تأمین تقاضای اضافی ناشی از شارژ خودروها به حداقل برسد. به این منظور در این مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت هم‌زمان منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروهای برقی و مدیریت پروسه شارژ خودروها در شبکه ارائه شده است. تابعی چند‌ هدفه در جهت کاهش تلفات توان، نوسانات ولتاژ، هزینه تأمین انرژی و هزینه‌ تعمیر و نگهداری باتری خودرو معرفی شده که در آن یافتن مکان و ظرفیت منابع تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به عنوان متغیرهای هدف انجام می‌گیرد. ضرایبی وابسته به سرعت باد، تابش خورشید و نسبت تقاضای پیک سیستم برای بهبود ضریب بار شبکه و مدیریت الگوی شارژ خودروها در ساعات پیک و غیر پیک معرفی شده است. الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی GA-PSO بهبودیافته برای حل مسئله بهینه‌سازی در چهار سناریو مختلف استفاده شده و عملکرد روش مذکور با شبیه‌سازی بر روی شبکه تست IEEE 33باسه در نرم‌افزار Matlab بررسی شده است.