مقاله


کد مقاله : 1396112113212360726

عنوان مقاله : برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های انتقال در یک سیستم قدرت تجدید ساختاریافته با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی چندهدفه

نشریه شماره : 59 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 313

فایل های مقاله : 859 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزان رشیدی rashidi@hormozgan.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با افزایش روزافزون مصرف برق و متعاقب آن افزايش توليد، شبکه‌های انتقال نیز می‌بایست همگام با آنها توسعه یابند. اين در حالي است که هم‌زمان با تجدید ساختار در سیستم قدرت، علاوه بر تشدید تأثیر عدم قطعیت‌های فعلی، چالش‌ها و عدم قطعيت‌هاي جديد دیگری نیز به شبکه اضافه شده است. بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان صنعت برق و همچنین عدم قطعیت‌های موجود در عرصه رقابت سبب شده تا سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توسعه شبکه‌های انتقال فاقد انگيزه‌هاي لازم برای بخش خصوصی باشد. در این مقاله مدل نسبتاً جامعی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ شبکه انتقال با هدف رقابتی‌ماندن بازار و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به انرژی ارزان و قابل اعتماد و همچنین تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ارائه شده است. با توجه به این که مسأله مورد نظر در قالب یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه است، برای حل آن از الگوریتم بهینه‌سازی تکامل تفاضلی چندهدفه استفاده شده ‌است. به منظور تسریع در فرایند بهینه‌سازی و جلوگیری از گیرافتادن الگوریتم در بهینه‌های محلی، راهکارهای ابتکاری جدیدی نیز به الگوریتم اضافه شده‌اند. نتيجه اعمال این الگوریتم بر مسأله بهینه‌سازی مورد نظر، منجر به مجموعه‌اي از طرح‌های بهینه‌ای خواهد شد که نشان‌دهنده ناحيه مصالحه بين توابع هدف است. برای انتخاب طرح نهایی از بین چندین طرح بهینه موجود، از روش تصميم‌گيري فازي max-min استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، شبیه‌سازی‌های متعددی بر روی شبکه 24شينه IEEE انجام می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند مدل ارائه‌شده می‌تواند در حضور عدم قطعیت‌های مختلف، علاوه بر کمینه‌کردن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کاهش پرشدگی خطوط، خطوط با سطح ریسک مورد قبول و سودآور را شناسایی و برای سرمايه‌گذاری به بخش خصوصی پیشنهاد نماید.