مقاله


کد مقاله : 1396061723587966

عنوان مقاله : تشخیص روبات‌های وب با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی ناهموار

نشریه شماره : 56 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 459

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمانه رحیمی samane.rahimi@imamreza.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 جواد حمیدزاده j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

روبات‌های وب، برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که به طور خودکار در اینترنت اجرا می‌شوند و مهم‏ترین وظیفه آنها واکشی اطلاعات و ارسال آنها به سرویس‌دهنده مبدأ است. مصرف زیاد پهنای باند شبکه توسط آنها و کاهش کارایی سرویس‌دهنده باعث شده تا مسأله تشخیص روبات‌های وب مطرح شود. در این مقاله از نظریه مجموعه‌های فازی ناهموار برای تشخیص روبات‌های وب استفاده شده است. روش پیشنهادی شامل چهار مرحله است. در مرحله اول، نشست‌های کاربران وب توسط خوشه‌بندی مجموعه‌های فازی ناهموار شناسایی می‌شود. در مرحله دوم، برداری شامل 10 ویژگی متمایز برای هر نشست استخراج می‌گردد. در مرحله سوم نشست‌های شناسایی‌شده توسط یک روش مکاشفه‌ای برچسب‌گذاری می‌شود. در مرحله چهارم این برچسب‌ها با استفاده از طبقه‌بندی مجموعه‌های فازی ناهموار بهبود می‌یابد. کارایی روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده‌های واقعی ارزیابی شده است. نتایج آزمایش‏ها نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌های مطرح از نظر معیار F است.