مقاله


کد مقاله : 139606172218307962

عنوان مقاله : رديابي دقيق اشيای متحرک با استفاده از الگوريتم‌هاي Sift، KLT و DBSCAN

کلمات کلیدی : اشیای متحرک ، ردیابی ، DBSCAN ، KLT ، SIFT

نشریه شماره : 56 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 530

فایل های مقاله : 4/7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزیز کرمیانی a.karamiani@azaruniv.edu دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عسگرعلی بویر a.bouyer@zaruniv.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

کشف و رديابي اشيای متحرک گامی اساسي در تجزيه و تحليل ويدئو مي‌باشد. در اين مقاله روشي جديد را براي رديابي هم‌زمان چندين شيء متحرک در حوزه دید دوربین ثابت ارائه خواهيم کرد. در روش پيشنهادي مکان اشيای متحرک موجود در حوزه ديد دوربين را در هر مرحله و با استفاده از اطلاعات حرکت موجود بين دو فريم متوالي شامل فريم قبلي و فريم جاري از نظر زماني تعيين مي‌کنيم. در هر مرحله نقاط ویژگی Sift را روي فريم قبلي استخراج کرده و تناظر اين نقاط ويژگي را با استفاده از الگوريتم تناظريابي نقاط کلیدی KLT روي فريم جاري به دست مي‌آوريم. در ادامه و با در اختيار داشتن نقاط ويژگي متناظر بين دو فريم متوالي، اندازه حرکت نقاط ويژگي را محاسبه کرده و با حذف نقاط ويژگي با جابه‌جايي ثابت و يا ناچیز، نقاط ويژگي مرتبط به اشيای متحرک را کشف خواهيم کرد. سپس نقاط ويژگي برچسب‌گذاري شده به عنوان اشيای متحرک را با استفاده از الگوريتم خوشه‌بندي DBSCAN به خوشه‌هاي مختلف به عنوان اشيای متحرک دسته‌بندي مي‌کنيم. با اين روش و در هر لحظه مکان تمامي اشيای متحرک موجود در حوزه ديد دوربين به دست آمده که با تناظريابي يک به يک بين اين اشيا و اشيای به دست آمده در فريم قبلي مکان جديد هر شيء را تعيين مي‌کنيم. نتايج روش پيشنهادي حاکي از دقت بالا و زمان مصرفي قابل قبول براي رديابي اشيای متحرک مي‌باشد. روش پیشنهادی دارای دقت 95% برای ردیابی اشیای متحرک بوده و در هر ثانیه 33 فریم را پردازش می‌کند که در مقایسه با روش‌های معمول از نظر دقت و سرعت عملکرد مطلوبی دارد.