مقاله


کد مقاله : 13960617214577958

عنوان مقاله : معماری پایگاه داده تحلیلی تقریباً بی‌درنگ مبتنی بر هستان‌شناسی

نشریه شماره : 56 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 563

فایل های مقاله : 541 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمصطفی شفائی s.m.shafaei@outlook.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیدمجید شفائی sm.shafaei71@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پایگاه داده تحلیلی، پشتیبانی از داده‌های خارجی را که به صورت پویا بعد از ساخت و طراحی پایگاه داده تحلیلی مورد نیاز است مهیا نمی‌کند. از این رو تحلیل‌گر برای انجام تحلیل‌های مؤثر خود نیازمند پیداکردن همبستگی میان داده‌های خارجی و پایگاه داده تحلیلی است و در مواقعی نیز نیازمند مقایسه بین هر دو داده پایگاه داده تحلیلی و داده‌های خارجی با یکدیگر می‌باشد. همچنین تحلیل‌گر مجبور است که برای برخی از موقعیت‌های تکراری کارهای گذشته را تکرار کند که این کارها شامل اصطلاحات، ایجاد معیار‌ها و مقایسه می‌باشد. برای فارغ‌شدن از این مسایل در این مقاله تلاش شده که یک معماری تقریباً بی‌درنگ مبتنی بر هستان‌شناسی پیشنهاد شود. علاوه بر این الگوریتمی نیز جهت کاهش زمان پاسخ‌دهی به پرس و جوهای تحلیلی کاربران با استفاده از دیدهای ذخیره‌شده و پردازش موازی پیشنهاد می‌شود. نمونه‌های مطالعاتی به منظور نشان‌دادن نحوه ایجاد همبستگی میان داده‌های خارجی با داده پایگاه داده تحلیلی صورت گرفت و نتایج به دست آمده کشف همبستگی میان داده‌های خارجی و داده پایگاه داده تحلیلی را نشان می‌دهد. در آزمایش‌ها استفاده از دیدهای ذخیره‌شده در دو رویکرد مستقیم و والد در پایگاه داده تحلیلی معماری موجود، باعث کاهش زمان پاسخ‌دهی به پرس و جوهای ترتیبی، مقایسه‌ای و ترکیبی موازی کاربران می‌شود.