جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980603191712 تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای طراحی فلیپ‌فلاپ استاتیک بر مشخصه‌های زمانی و توان مصرفی آن در تکنولوژی 16 نانومتر
احسان محمودی
مرتضی قلی پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)