جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13940909141944701 بهبود عملکرد مدولاسیون فضایی تعمیم‌یافته در کانال‌های با محوشدگی چندمسیری
رضا سعادت
جمشید ابویی
علیرضا رضوانی
2 13980512191259 مدولاسیون فضایی پیشرفته
سیدحسن تفرشیان
علی‌اعظم عباسفر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)