جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394082514269350 طراحی بهينة موتور القائی سه فاز قفس سنجابی برای خودروی برقی
جواد فيض
محمدباقر بناءشریفیان
2 1396112113531460730 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاه شارژ خودروی برقی به صورت همزمان با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی GA-PSO
مصطفی رضایی مظفر
پرهام محمد علیزاده
محمدحسن مرادی
3 13980512191249 طراحی کنترل‌کننده پایدار مقاوم بهینه فازی جهت پایدارسازی سرعت خودروی برقی، در حضور عدم قطعیت‌های پارامتری و اغتشاشات خارجی
محمد ویسی
مختار شاصادقی
محمدرضا سلطانپور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)