جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139611211430860734 آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت
حامد جوي‌پا
داریوش دیدبان
2 13971012166628 تحلیل و مدل‌سازی آماری تغییرات تصادفی CMRR و PSRR در تقویت‌کننده هدایت انتقالی فناوری CMOS نانومتری
بهروز محبوبی
داریوش دیدبان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)