جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980827193532 استفاده تشخیص كم‌توجهي- بيش‌فعالي (ADHD) مبتني ‌بر الگوريتم تكاملي با طول متغير
مريم رمضانیان کشتلی
حسین منتظری کردی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)