جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980228179499 آشکارسازی الگوهای ترافیکی در نظارت تصویری با استفاده از الگوریتم شار نوری و مدل موضوعی
امین مرادی
علیرضا آکوشیده
اسداله شاه بهرامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)